Felhasználási feltételek

1. rész: Általános Szerződési Feltételek

Vilmányi Gergő egyéni vállalkozó, mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”, adatai az I. pontban) – az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény által támasztott követelménynek megfelelően – előzetes tájékoztatása keretében informálja a látogatókat és a felhasználókat a szolgáltatása jellegéről, a szerződéskötéshez szükséges technikai lépésekről, a szerződés írásbeliségéről, az adatbeviteli hibák szerződéskötést megelőző azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről, a szerződéskötés nyelvéről, a szerződéskötéssel kapcsolatos egyéb kérdésekről, valamint meghatározza az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor létrejövő szerződés általános szerződési feltételeit.

A szolgáltatást igénybevevő felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) tudomásul veszi, hogy a Szabályzat 1. részét képezik az Általános Szerződési Feltételek, és a szolgáltatás igénybevételével azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az Általános Szerződési Feltételekben használt fogalmakat és kifejezéseket az 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell értelmezni. Az Általános Szerződési Feltételek megváltozásáról a Felhasználó az iwk.hu főoldaláról értesülhet.

2. rész: Adatvédelmi Tájékoztató

Vilmányi Gergő egyéni vállalkozó, mint adatkezelő (adatait ld. fentebb, a továbbiakban: „Adatkezelő”) – az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”) 20. § (4) bekezdésében és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény által támasztott követelménynek megfelelően – előzetes adatvédelmi tájékoztatása keretében informálja a látogatókat és a felhasználókat az adatgyűjtés tényéről, az adatgyűjtés által érintettek köréről, az adatgyűjtés céljáról, az adatkezelés időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személyéről, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az adatgyűjtésre és az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások az Adatvédelmi törvény 3. § alapján kizárólag természetes személyekre vonatkoznak. Ennek megfelelően jelen tájékoztató is kizárólag természetes személyek adatai körében értelmezhető.

A tájékoztatóban használt fogalmakat és kifejezéseket az Adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően kell értelmezni. Jelen tájékoztató a jogszabályok változása folytán, a megváltozott jogszabályhelyeknek megfelelően módosításra kerülhet, melyről a látogatók és felhasználók az iwk.hu főoldaláról értesülhetnek.

3. rész: Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy Vilmányi Gergő (3980 Sátoraljaújhely, Hársfa utca 1.) által a(z) iwk.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.